Разлика помеѓу преработките на „Идејник/skopyeah“

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
 
Ред 56: Ред 56:
Учесници :
Учесници :


Игор Стаматовски
* Игор Стаматовски
Александар Балаловски
* Александар Балаловски
Новица Наков
* Новица Наков
* Михаил Димитроваки
* Марија Алаѓозовска
[[Категорија:Идејник]]
[[Категорија:Идејник]]

Последна преработка од 10:41, 21 јуни 2014

Идејата зад овој сервис/апликација е да се овозможи технолошки помогнат општествен коментар за проектот Скопје 2014.

Веб сервисот треба да служи како некаков вид на социјална мрежа / платформа за креирање на содржини (аудио, видео, текст, слика, стрип итн.), можеби по примерот на FlossManuals и/или некаков Meme generator што истовремено ќе има и некакви гео локациски податоци.

Овие креирани содржини ќе бидат достапни како некаков вид на augmented reality на корисниците на андриод апликацијата кога ќе се најдат близу до некоја од новите знаменитости во градот.

Замислено сценарио за употреба на сето ова би било на пример: креирање на аудио водич низ Скопје(2014) или пак креирање на стрип со ликовите и статуите што се во градот (нешто слично на мултимедијална верзија на http://okno.mk/node/13610

На други места

http://www.artisopensource.net/2011/12/11/ubiquitous-pompei-the-future-of-the-city-created-by-high-school-students/ http://artisopensource.net/pompeiAR/


Референци

Пријава за Култип

1. Наведете го клучниот проблем што ќе го обработувате – во најмногу три реченици, поткрепено со податоци или докази.

Граѓаните ја раскажуваат својата приказна за Скопје 2014, настрана политичкиот и историскиот осврт на креаторите на проектот, нам не интересираат какви приказни околу објектите и спомениците ќе раскажат граѓаните. Кои се нивните лични впечатоци и животни приказни кои се случуваат во мигот кој го живеат меѓунив. Веб сервисот треба да служи како некаков вид на социјална мрежа / платформа за креирање на содржини (аудио, видео, текст, слика, стрип итн.), можеби по примерот на FlossManuals и/или некаков Meme generator што истовремено ќе има и некакви гео локациски податоци. Овие креирани содржини ќе бидат достапни како некаков вид на augmented reality на корисниците на андриод апликацијата кога ќе се најдат близу до некоја од новите знаменитости во градот.

2. Претставете ја својата идеја, во една реченица.

Идејата зад овој сервис/апликација е да се овозможи технолошки помогнат општествен коментар за проектот Скопје 2014.

3. Како Вашиот иновативен предлог ќе им помогне на културните институции ?

Нам ќе ни биде потребно вклучување на туристичките водичи, историчарите на уметност и археолозите, но она што ќе се обидеме да направиме е на површина да излезат приказните на граѓаните и нивните впечатоци и доживувања на оваа интервенција во нивниот град.

4. Што Ве поттикна на ваков пристап?

Замислено сценарио за употреба на сето ова би било на пример: креирање на аудио водич низ Скопје(2014) или пак креирање на стрип со ликовите и статуите што се во градот (нешто слично на мултимедијална верзија на http://okno.mk/node/13610

5. Кој би бил заинтересиран за Вашата идеја во овој момент и зошто?

Град Скопје, и култирните организации во градот Скопје, археолошките локалитети во РМ, туристичките места, и локалитетите со културно историски споменици.

6. Колку средства ќе бидат потребни за реализација на оваа идеја?

Во овој момент немаме детален буџет но да речеме дека за бројот на луѓе кој што е вклучен и времето потребно за развој грубо би буџетирале помеѓу 8000 и 12000 евра во денарска противредност за изработка на мобилната апликција и сервисот кој што ќе ги опслужува содржините што ќе бидат генерирани од грѓаните. Месечниот трошок за одржување би се движел некаде околу 200 евра за приближн околу 5000 корисници.

7. Дали решението што го предлагате има капацитет за можно проширување на други сродни институции?

Да. Генеричкиот дел од решението е применлив во останатите заинтересирани културни институции за генерирање на кориснички содржини околу културното богатство и наследство во зависност од културната институција но пред се археолошките локалитети, спомениците на културата, спомен собите и музеите.

8. Како идејата што ја предлагате го решава проблемот на самоодржливост?

Директните средства ќе бидат финансии за изработка на решенито, потоа трошоци за хостирање. Не е потребна обука за користење на решението. Потребно е да се покријат трошоците за одржување. Кога зборуваме за самоодржливост веројатно е потребно да се испитаат начините за отворање на канали за приход и монетизација на генерираните содржини. Алатката може да се употребува како алтернативен туристички водич.

http://kultip.finki.ukim.mk/Application

Учесници :

  • Игор Стаматовски
  • Александар Балаловски
  • Новица Наков
  • Михаил Димитроваки
  • Марија Алаѓозовска