Разлика помеѓу преработките на „Речник на термини“

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
(Прегледано од A-H, ситни промени, додадени термини специфични за КДЕ)
Ред 26: Ред 26:
 
   додај
 
   додај
 
== alias ==
 
== alias ==
   алиас, псевдоним
+
   алијас, псевдоним
 
== aliasing ==
 
== aliasing ==
 
   назабување
 
   назабување
Ред 43: Ред 43:
 
== apply ==
 
== apply ==
 
   примени
 
   примени
==append==
+
== append ==
 
   додај (?)
 
   додај (?)
 +
== article ==
 +
  статија, напис
 
== aspect ratio ==
 
== aspect ratio ==
 
   пропорција на графички приказ
 
   пропорција на графички приказ
Ред 55: Ред 57:
 
== attach ==
 
== attach ==
 
   приложува(Linux) приврзува(Windows) закачи(Mozilla)  за е-пошта
 
   приложува(Linux) приврзува(Windows) закачи(Mozilla)  за е-пошта
 +
== attachment, -s ==
 +
  прилог, -зи (за е-пошта)
 +
== attendance ==
 +
  присуство
 +
== attendee ==
 +
  присутен
 
== authenticating ==
 
== authenticating ==
 
   проверка на автентичноста
 
   проверка на автентичноста
Ред 82: Ред 90:
 
== bit ==
 
== bit ==
 
   бит,  бита, битови
 
   бит,  бита, битови
 +
== blog ==
 +
  блог
 
== bold ==
 
== bold ==
 
   задебелено
 
   задебелено
Ред 105: Ред 115:
 
   бафер (?), меѓумеморија
 
   бафер (?), меѓумеморија
 
== bug ==
 
== bug ==
   бубачка
+
   бубачка, грешка
 
== bundle ==
 
== bundle ==
 
   пакет(Mozilla), збирка(KDE)
 
   пакет(Mozilla), збирка(KDE)
Ред 117: Ред 127:
 
== cartridge ==
 
== cartridge ==
 
   полнење, патрон
 
   полнење, патрон
== cascaded ==
+
== cascaded stylesheet ==
  stylesheet, страница со дизајни
+
  (каскадна) страница со дизајни
 
== certificatе ==
 
== certificatе ==
 
   сертификат, потврда, certification - потврдување
 
   сертификат, потврда, certification - потврдување
Ред 124: Ред 134:
 
   дневник на измени
 
   дневник на измени
 
== change ==
 
== change ==
   смени, измени, промени (може да се користат сите)
+
   смени, измени, промени (може да се користат сите)
 
== character ==
 
== character ==
 
   знак, НЕ карактер!!!
 
   знак, НЕ карактер!!!
 
== charset ==
 
== charset ==
   множество знаци, НЕ е множество на знаци!
+
   множество знаци, НЕ е множество ''на'' знаци!
 
== checkbox ==
 
== checkbox ==
   изборно поле
+
   поле за избирање, поле за обележување
 
== checksum ==
 
== checksum ==
 
   контролна сума
 
   контролна сума
Ред 145: Ред 155:
 
== combobox ==
 
== combobox ==
 
   комбинирано поле, комб. поле, комби-поле, комбо-поле
 
   комбинирано поле, комб. поле, комби-поле, комбо-поле
 +
== command ==
 +
  наредба, (команда)
 +
== command line ==
 +
  командна линија
 
== common ==
 
== common ==
 
   вообичаен, заеднички, општ, обичен
 
   вообичаен, заеднички, општ, обичен
Ред 150: Ред 164:
 
   соодветно на  копматибилно
 
   соодветно на  копматибилно
 
== compile ==
 
== compile ==
   компајлирај
+
   компилирање
 
== computer ==
 
== computer ==
 
   сметач, компјутер
 
   сметач, компјутер
Ред 169: Ред 183:
 
== convenient ==
 
== convenient ==
 
   практичен, удобен
 
   практичен, удобен
 +
== convert ==
 +
  конвертира, претвора
 
== copyrighted ==
 
== copyrighted ==
 
   заштитени авторски права
 
   заштитени авторски права
Ред 178: Ред 194:
 
   оштетува
 
   оштетува
 
== create ==
 
== create ==
   создај, креирај
+
   креирај, создај
 
== crypt ==
 
== crypt ==
 
   криптира (види decrypt)
 
   криптира (види decrypt)
Ред 187: Ред 203:
 
== customize ==
 
== customize ==
 
   приспособи(Linux), прилагоди(Windows)
 
   приспособи(Linux), прилагоди(Windows)
== custom ==
+
== custom, adj. ==
 
   сопствен
 
   сопствен
 
== cut ==
 
== cut ==
 
   отсечи(GNOME, Windows), исечи(KDE)
 
   отсечи(GNOME, Windows), исечи(KDE)
 +
== cyan ==
 +
  цијан (боја)
  
 
= D =
 
= D =
  
== digest, n ==
 
  сиже, преглед
 
== digest, v ==
 
  да се свари
 
 
== daemon ==
 
== daemon ==
   демон
+
   даемон (демон) (?)
 
== date ==
 
== date ==
   датум
+
   датум (календарски, НЕ дата!!)
 
== debugging ==
 
== debugging ==
   чистење од бубачки (контекстно би било само чистење)
+
   чистење од бубачки, поправање грешки
 
== decrypt ==
 
== decrypt ==
 
   декриптира
 
   декриптира
 
== default ==
 
== default ==
   стандардно, почетно, основно, подразбирано(Linux); зададено(Windows) во зависност од контекст
+
   стандардно (КДЕ), почетно, основно, подразбирано(Linux); зададено(Windows) во зависност од контекст
 
== deny ==
 
== deny ==
 
   одбива
 
   одбива
 +
== department ==
 +
  оддел
 
== deselect ==
 
== deselect ==
 
   одизбери (види unselect)
 
   одизбери (види unselect)
Ред 224: Ред 240:
 
== device ==
 
== device ==
 
   уред
 
   уред
 +
== digest, n ==
 +
  сиже, преглед
 +
== digest, v ==
 +
  да се свари (??)
 
== directory ==
 
== directory ==
   именик, директориум
+
   именик, директориум (во КДЕ се користи терминот папка)
 
== disable ==
 
== disable ==
 
   оневозможи, исклучи
 
   оневозможи, исклучи
Ред 232: Ред 252:
 
== disclaimer ==
 
== disclaimer ==
 
   одрекување, одрекување од одговорност
 
   одрекување, одрекување од одговорност
 
 
== disconnect ==
 
== disconnect ==
 
   одврзи се(GNOME), прекини (врска)(KDE), исклучи врска(Windows)
 
   одврзи се(GNOME), прекини (врска)(KDE), исклучи врска(Windows)
 
 
== display ==
 
== display ==
 
   приказ, екран
 
   приказ, екран
 +
== disposition notification ==
 +
  известување за статус (КДЕ)
 
== dithering ==
 
== dithering ==
 
   разместување(КДЕ) треперење, тресење(Mozilla)
 
   разместување(КДЕ) треперење, тресење(Mozilla)
Ред 254: Ред 274:
 
== dropdown box ==
 
== dropdown box ==
 
   паѓачка листа
 
   паѓачка листа
 +
== due ==
 +
  краен рок
 +
== dummy ==
 +
  фиктивно (dummy text - фиктивен текст)
  
 
= E =
 
= E =
Ред 281: Ред 305:
 
== execute ==
 
== execute ==
 
   изврши
 
   изврши
 +
== expand ==
 +
  отвори
 
== expire ==
 
== expire ==
 
   истекува, expired - истечен, -а, -о
 
   истекува, expired - истечен, -а, -о
 
== export ==
 
== export ==
   извоз
+
   изнесување (КДЕ), извоз
 
== extension ==
 
== extension ==
 
   наставка(Linux), екстензија(Windows), се мисли на последниот дел од име на датотека
 
   наставка(Linux), екстензија(Windows), се мисли на последниот дел од име на датотека
Ред 293: Ред 319:
 
== execute ==
 
== execute ==
 
   изврши
 
   изврши
 +
== extrusion ==
 +
извлекување
  
 
= F =
 
= F =
  
 +
== failed ==
 +
  не успеа, не успеаја (НЕ „не успејаа“!)
 +
== fake ==
 +
  лажен
 +
== feature ==
 +
  особина, карактеристика, можност
 +
== feed ==
 +
  канал (види news feed)
 
== feedback ==
 
== feedback ==
 
   повратна информација
 
   повратна информација
 +
== fetch ==
 +
  донесува, зема
 
== file ==
 
== file ==
 
   датотека
 
   датотека
 +
== filesystem ==
 +
  датотечен систем
 
== find ==
 
== find ==
 
   најди, пронајди
 
   најди, пронајди
Ред 311: Ред 351:
 
   подножје
 
   подножје
 
== form ==
 
== form ==
   формулар, облик, формулар на веб страница
+
   формулар, облик, формулар на веб-страница
 
== framework ==
 
== framework ==
 
   работна рамка(Mozilla) опкружување, структура(KDE)
 
   работна рамка(Mozilla) опкружување, структура(KDE)
 +
== frontend ==
 +
  преден крај
 +
== further ==
 +
  натамошно
 +
== fuzzy ==
 +
  нејасен
  
 
= G =
 
= G =
Ред 322: Ред 368:
 
== gradient ==
 
== gradient ==
 
   градиент(KDE), прелeвање(Gimp)
 
   градиент(KDE), прелeвање(Gimp)
 +
== groupware ==
 +
  ??
  
 
= H =
 
= H =
Ред 341: Ред 389:
 
   историја
 
   историја
 
== home directory ==
 
== home directory ==
   домашен директориум
+
   домашен директориум, домашна папка (КДЕ)
 
== home page ==
 
== home page ==
 
   домашна страница(Linux), матична страница(Windows)
 
   домашна страница(Linux), матична страница(Windows)

Преработка од 23:06, 5 јуни 2007

Зборовите се збирка на преведени зборови од повеќе работни околини избрани од преведувачките тимови на KDE, GNOME, Mozilla, како и зборови од Microsoft Windows оперативниот систем. Содржината е форматирана за да одговара на изгледот на Викито за слободен софтвер. Изменување со зборови кои сметате дека треба да се корегираат, или додадат е добредојдено и препорачано. Доколку сметате дека вашиот придонес нема да го подобри заедничкиот речник, не ја уредувајте оваа содржина воопшто.


Содржина

A

abandon

 напушта(ње)

abort

 прекини

account

 пристап(Mozilla), сметка(KDE,GNOME),, досие(Windows)

action

 дејство акција - интернационализам!

accessories

 прибор, помошни програми, додатни алатки

acquire

 стекни

acronym

 акроним

active index

 активен индекс

additional

 дополнително

add

 додај

alias

 алијас, псевдоним

aliasing

 назабување

align

 порамни

allocate

 доделува

alphablending

 преклопување, мешање на бои

antialiasing

 против назабување ??

append

 додава, припојува

applet

 аплет

apply

 примени

append

 додај (?)

article

 статија, напис

aspect ratio

 пропорција на графички приказ

assign

 додели

association

 поврзување, асоцијација

attachment

 прилог(Linux) приврзок(Windows) за е-пошта

attach

 приложува(Linux) приврзува(Windows) закачи(Mozilla) за е-пошта

attachment, -s

 прилог, -зи (за е-пошта)

attendance

 присуство

attendee

 присутен

authenticating

 проверка на автентичноста

authentication

 проверување на автентичноста(Linux) автентикација(Windows)

authorization

 авторизација

B

backend

 ??? заден крај

background

 позадина(GNOME, Windows), подлога, заднина(KDE)

backup

 резерва(Mozilla) заштитна копија(KDE) резервна копија(Windows)

 ???

bar

 лента, линија(Linux), рамка (Windows), status bar, explorer bar

batch

 група, пакет

binary

 бинарна, бинарно

bind

 поврзи, binding - поврзување

bit

 бит, бита, битови

blog

 блог

bold

 задебелено

bookmark

 обележувач

bootloader

 подигнувач, подигнувач на системот

boot

 подигнува, се мисли на компјутерски систем

border

 рамка, раб, граница (зависи од контекстот)

box

 поле (пр. checkbox, combobox, edit box...)

broadcast

 емитување

broadband

 широкопојасен (пр. broadband internet)

browser

 прелистувач, се мисли на web browser

browse

 разгледај(Linux), прелистај(Windows), се мисли низ папки за датотеки

buffer

 бафер (?), меѓумеморија

bug

 бубачка, грешка

bundle

 пакет(Mozilla), збирка(KDE)

button

 копче

C

cache

 склад(Mozilla), кеш (KDE, Windows)

cartridge

 полнење, патрон

cascaded stylesheet

(каскадна) страница со дизајни

certificatе

 сертификат, потврда, certification - потврдување

changelog

 дневник на измени

change

 смени, измени, промени (може да се користат сите)

character

 знак, НЕ карактер!!!

charset

 множество знаци, НЕ е множество на знаци!

checkbox

 поле за избирање, поле за обележување

checksum

 контролна сума

chooser

 избирач

client

 клиент

clipboard

 табла со исечоци

cluster

 кластер, грозд

codepage

 кодна страница

combobox

 комбинирано поле, комб. поле, комби-поле, комбо-поле

command

 наредба, (команда)

command line

 командна линија

common

 вообичаен, заеднички, општ, обичен

compatible

 соодветно на копматибилно

compile

 компилирање

computer

 сметач, компјутер

configuration adj.

 конфигурациски, -а, -о НЕ конфигурациона!!!

configuration, n

 конфигурација

connection

 врска, да не се меша со link

connect

 поврзи се

container

 контејнер

content

 содржина

controler

 управувач, контролер

convenient

 практичен, удобен

convert

 конвертира, претвора

copyrighted

 заштитени авторски права

copyright

 авторски права

corrupted

 оштетен

corrupt

 оштетува

create

 креирај, создај

crypt

 криптира (види decrypt)

current

 тековно, активно, моментално, актуелно

cursor

 покажувач

customize

 приспособи(Linux), прилагоди(Windows)

custom, adj.

 сопствен

cut

 отсечи(GNOME, Windows), исечи(KDE)

cyan

 цијан (боја)

D

daemon

 даемон (демон) (?)

date

 датум (календарски, НЕ дата!!)

debugging

 чистење од бубачки, поправање грешки

decrypt

 декриптира

default

 стандардно (КДЕ), почетно, основно, подразбирано(Linux); зададено(Windows) во зависност од контекст

deny

 одбива

department

 оддел

deselect

 одизбери (види unselect)

desktop environment

 работна околина

desktop

 работна површина(Linux), работен простор(Windows)

detach

 одвои, откачи

developer

 развивач

develop

 развива

device

 уред

digest, n

 сиже, преглед

digest, v

 да се свари (??)

directory

 именик, директориум (во КДЕ се користи терминот папка)

disable

 оневозможи, исклучи

discard

 отфрла(KDE), занемари(Mozilla)

disclaimer

 одрекување, одрекување од одговорност

disconnect

 одврзи се(GNOME), прекини (врска)(KDE), исклучи врска(Windows)

display

 приказ, екран

disposition notification

 известување за статус (КДЕ)

dithering

 разместување(КДЕ) треперење, тресење(Mozilla)

dockapp

 вкотвена апликација

dock, n

 док, пристаниште

dock, v

 вкотви

domain

 домен

download

 преземање(GNOME, Windows), симнување(КДЕ) (види upload)

driver

 управувач(Linux), двигател(Windows) (device driver)

dropdown box

 паѓачка листа

due

 краен рок

dummy

 фиктивно (dummy text - фиктивен текст)

E

editor

 уредувач(Linux), уредник(Windows), контекст: VIM/Notepad = уредник на текст(?) = уредувач на текст

edit

 уреди, уредување

eject

 извади

e-mail

 e-пошта, електронска пошта, е-порака во контекст на e-mail message

embedded

 вградено, вгнездено

enable

 овозможи, вклучи

encryption

 криптирање(KDE), кодирање, шифирање(Mozillа), неологизам - енкрипција

entry

 елемент, ставка, запис

environment

 околина

evaluation

 проценка, вреднување

event

 настан

execute

 изврши

expand

 отвори

expire

 истекува, expired - истечен, -а, -о

export

 изнесување (КДЕ), извоз

extension

 наставка(Linux), екстензија(Windows), се мисли на последниот дел од име на датотека

external

 надворешно

extract

 извлечи, отпакувај за спакувани архиви од тип tar, tar.gz и сл.

execute

 изврши

extrusion

извлекување

F

failed

 не успеа, не успеаја (НЕ „не успејаа“!)

fake

 лажен

feature

 особина, карактеристика, можност

feed

 канал (види news feed)

feedback

 повратна информација

fetch

 донесува, зема

file

 датотека

filesystem

 датотечен систем

find

 најди, пронајди

firewall

 заштитен ѕид

folder

 папка

font

 фонт

footer

 подножје

form

 формулар, облик, формулар на веб-страница

framework

 работна рамка(Mozilla) опкружување, структура(KDE)

frontend

 преден крај

further

 натамошно

fuzzy

 нејасен

G

gateway

 премин

general

 општо

gradient

 градиент(KDE), прелeвање(Gimp)

groupware

 ??

H

handbook

 прирачник

handle, n

 ракува

hardware

 хардвер

header

 заглавие, headers - заглавја (Windows)

help

 помош

hide

 скриј(Linux), сокриј(Windows)

highlight

 означување, осветлување

history

 историја

home directory

 домашен директориум, домашна папка (КДЕ)

home page

 домашна страница(Linux), матична страница(Windows)

horizontal

 хоризонтално

hostname

 име на сервер, може и име на хост

host

 сервер, компјутер, хост, домаќин 

hue

 боја, тон, нијанса

I

icon

 икона

id

 ид., скратено од идентитет или идентификатор

implement

 применува имплементира

import

 внеси(KDE), увези(Mozilla, Windows)

initialise

 подготвува, иницијализира

initiate

 иницира

ink

 мастило

interface

 интерфејс(Linux), меѓуврска(Windows)

internal

 внатрешно, интерно

invalid

 неточно(Mozilla), невалидно(KDE)

italic

 закосено(Linux), курзив(Windows), italic font

item

 предмет, елемент

J

job

 задача

joystick

 палка за игри

K

kernel

 кернел, јадро

L

laptop

 лаптоп

launch

 стартува, активира

layout

 изглед

licence

 лиценца

link

 врска

load

 вчитува

locale

 локал, местоположба, локални поставки за јазикот/државата

login

 најава најави се, најавување

log, n

 дневник, записник

log, v

 води дневник, евидентира запишува

logout

 одјави се, одјава

M

Metadata

mailing list

 дописна/дискусиска/поштенска листа

malformed

 лошо формирано, неправилно

match, n

 совпаѓање

match, v

 се совпаѓа, одговара на

medium

 носач  дискети, цд-дискови и сл. 

memory stick

 мемориско стапче

mode

 режим

modify

 измени, промени

mount

 монтирај

mouse wheel

 тркалце на глувчето

mouse

 глувче, глушец

move

 премести, помести

mute

 занеми, стиши

N

natively

 природно

node

 јазол, јазел

notification

 известување

nozzle

 млазница, прскалка

O

offline

 локално(Mozilla), не (е) на линија(KDE), без мрежа(Windows) [види online]

offset

 растојание (НЕ се однесува на офсет печат!)

off

 исклучено

ok

 во ред

online

 на интернет(Mozilla) на линија(KDE) види offline

on the fly

 во лет

on

 вклучено пократко вклуч.

orientation

 насокa, ориентација

orphaned

 напуштен orphan - сираче

override

 прескокнува преминува преку

overwrite

 запишува врз

outgoing

 појдовни(Windows), за испраќање(Mozilla) (outgoing inbox - појдовни пораки)

P

panel

 панел

parse

 анализира

partition

 логички дел од дискот, партиција

passphrase

 тајна фраза

password

 лозинка

paste

 вметни(Linux), залепи(Windows)

path

 патека

pattern

 шема, шаблон

permission

 дозвола

pipe

 цевка

player

 плејер

play

 пушта, свири

plugin/s

 додаток/ци(GNOME), приклучок/ци(KDE)

policy

 политика, став принцип, стратегија

pop up

 скокачки (Linux), појавни(Windows), скокачки прозорец, скок-прозорец

port, n

 порта паралелна порта, сериска

port, v

 пренесува port to bsd -> пренесе на bsd

power management

 управување со енергијата управување со напојувањето

preferences

 параметри

prefix

 претставка, префикс

preload

 претходно вчитување претх. вчитување

preview

 преглед(Linux) увид(Windows)

print

 печати, отпечати

probe

 испитува, сондира

program

 програма се мисли на софтвер

prompt, n

 прашалник, дијалог место каде што компјутерот очекува внес

prompt, v

 прашува, прашај

property

 својство

provider

 доставувач

proxy

 полномошник(Mozilla) прокси (посредник)(KDE) прокси(Windows)

Q

query, n

 прашање, барање  

query, v

 прашува, бара  

quick help

 куса помош  

quit

 напушти, излези(Linux) затвори(Windows)  

quota

 квота  

R

range

 опсег 

recent

 скорешно, неодамнешно 

refresh

 освежи 

reject

 отфрлува 

relay

 пренос 

reload

 превчитува 

remote control, n

 далечински управувач 

remote control, v

 далечинско управување 

remote

 далечно(GNOME), оддалечено(KDE) 

removable media

 преносливи носачи (подвижни) 

remove

 отстрани 

rename

 преименувај 

render

 исцртува 

reset

 (враќа) на почеток 

resolve

 разрешува 

restart

 повторно стартува, повторно пушта 

restore

 обнови, врати 

resume

 продолжи 

resourse

 ресурс 

revoke

 отповика, отповикува 

run

 изврши 

runlevel

 извршно ниво 

S

save

 зачувува, зачувај 

scheduler

 распоредувач, роковник, агенда 

screensaver

 чувар на екранот 

screenshot

 слика од екранот 

screen

 екран 

scrollbar

 лента за движење 

scrolling

 движење 

scroll, v

 движи 

search, v

 бара, пребарува 

search

 барај, пребарувај 

security

 безбедност, сигурност 

select

 избери/изберете 

separator

 раздвојувач 

server

 сервер 

settings

 поставувања(KDE,GNOME), поставки(Mozilla, Windows) 

shade

 засенчува 

shading

 засенчување 

shell

 школка 

shift

 поместување 

shortcut

 кратенка(Linux), брз пристап(Windows)

show

 покажи 

shred

 уништи, уништува 

shutdown

 исклучи, спушти 

sidebar

 странична лента 

site

 локација, место 

skin

 маска 

slave

 роб(Mozilla), служител(KDE) 

slider

 лизгач 

slot

 лежиште 

sockets

 приклучници 

software

 софтвер 

sort

 подредува 

spacing

 проред 

specify

 задади, наведи, одреди 

spellcheck

 проверка на правопис 

splash screen

 поздравен екран 

spool

 ред за чекање 

standby

 на чекање, мирување 

start, v

 подигни(GNOME), пушта, стартува(KDE)  

statusbar

 лента за статус(GNOME), статусна линија(KDE), рамка со статус(Windows) 

streaming

 тек(Mozilla), поток, поточно(KDE) 

string

 низа 

suffix

 наставка 

summary

 преглед 

suspend

 суспендирано 

swap

 разменува 

switch, n

 прекинувач 

switch to, v

 се префрла на 

system tray

 системска лента 

T

tab

 јазиче, ливче

taskbar

 таскбар, лента со задачи, (некогаш) лента

toner

 тонер 

toolbar

 алатник 

toolkit

 комплет алатки 

tools

 алатки 

tooltip

 совет, балонче(KDE), облаче (Mozilla, Windows) 

transaction

 трансакција 

transfer

 пренос 

type

 тип 

U

undock

 откотви 

undo

 врати назад (Linux), отповикај(Windows) 

unmount

 одмонтирај 

unselect

 одизбира 

untitled

 неименувано 

update

 ажурирање 

upgrade

 надградува 

upload

 подигање, качување 

uptime

 време на активност 

V

valid

 точно 

value

 вредност 

vertex

 теме 

vertical

 вертикално 

view

 поглед 

violation, n

 повредување, прекршување 

W

wallet

 паричник 

website

 веб-локација, веб-место 

webpage

 веб-страница 

web

 веб, мрежа 

widget

 графичка контрола 

window manager

 графичка/работна околина(GNOME), менаџер на прозорци/управувач со прозорци (KDE) 

window

 прозорец 

wizard

 волшебник 

word wrap

 пренесување на зборови(Linux), прелом на зборови(Windows) 

write permission

 дозвола за запишување 

write

 запишува