Хаклаб/Проекти/WebMaker

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

WebMakeArt

Курс во хаклаб за HTML/CSS/JS за почетници преку создавање на веб верзии на (10) уметнички слики.

Предложен формат

Три седмици со чаосви среда (2 ч), недела (4 ч.), со тоа што последниот час ќе биде во сабота на СподелиЗнаење кога би се правеле презентации.

Најмалку 9 луѓе за да може да се прават групи.

Цена 1200 мкд.

Курикулум

 1. вовед, структура на html, елелементи... боја?
 2. html, слика, текст, фонтови?
 3. воведување на css

Предлог фотографии

 1. Ад Рајнхарт http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=78976
 2. Казмир Малевич http://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-sublime/philip-shaw-kasimir-malevichs-black-square-r1141459
 3. Енди Ворхол http://www.tate.org.uk/art/artworks/warhol-marilyn-monroe-ar00319
 4. Пиет Мондријан http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/online/#works/01/23
 5. Жан Арп http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/online/#works/01/09
 6. Јутака Матсуава http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=4&template_id=1&sort_order=1
 7. Јосип Ваништа http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=71&template_id=1&sort_order=1
 8. Жан Арп http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=645&template_id=1&sort_order=1
 9. Тео ван Досерберг http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=915&template_id=1&sort_order=1
 10. Казмир Малевич http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=924&template_id=1&sort_order=1
 11. Елсворт Кели http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=1964&template_id=1&sort_order=1 и други негови http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3048&page_number=2&template_id=6&sort_order=1
 12. Ден Флавин http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2559&template_id=1&sort_order=1 и http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2637&template_id=1&sort_order=1
 13. Ралф Хамфри http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2560&template_id=1&sort_order=1
 14. Едвард Руша http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2591&template_id=1&sort_order=1 и http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2592&template_id=1&sort_order=1
 15. Franz Erhard Walther http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2911&template_id=1&sort_order=1 и http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=2919&template_id=1&sort_order=1
 16. Роберт Бери http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3052&template_id=1&sort_order=1
 17. Едвар Кихолц http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3082&template_id=1&sort_order=1 и http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3083&template_id=1&sort_order=1
 18. Мел Бохнер http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3150&template_id=1&sort_order=1
 19. Хане Дарбовен http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3159&template_id=1&sort_order=1 и http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3160&template_id=1&sort_order=1
 20. Вилијам Левит http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=3178&template_id=1&sort_order=1

Сите други: http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3ADE%3AI%3A3&page_number=20&template_id=6&sort_order=1&UC=

Идеја

https://webmaker.org/