Разлика помеѓу преработките на „SFD2007MKPressRelease“

Од Сподели wiki
Прејди на: содржини, барај
(Корекција на грешки)
Ред 21: Ред 21:
  
 
Software Freedom Day is a yearly celebration of Software Freedom and why it is important; our purpose is public education about these important issues. Information about the Software Freedom Day event in <insert city name> can be found at <insert url> and we invite you to come along to a fun day with giveaways, competitions and information <ensure this represents your event>.
 
Software Freedom Day is a yearly celebration of Software Freedom and why it is important; our purpose is public education about these important issues. Information about the Software Freedom Day event in <insert city name> can be found at <insert url> and we invite you to come along to a fun day with giveaways, competitions and information <ensure this represents your event>.
 +
 +
 +
=== Инфо за другите градови ===
 +
 +
dummy text

Преработка од 15:53, 5 септември 2007

PR за SFD2007

Со посебно задоволство објавуваме дека (Име на град) ќе биде домаќин на специјален настан во сабота, 15ти септември по повод денот на слободниот софтвер 2007! Ова е најголемата меѓународна прослава и отворен настан за слобода на софтверот кој се одржува глобално со учество на стотици тимови насекаде низ светот.

Со сѐ поопширната дигитализација во времето во кое живееме, сѐ повеќе и повеќе секојдневни искуства зависат од некој софтвер. Софтверот ни влијае како ќе општиме едни со други, како ќе уживаме во различните медиуми, како гласаме, како добиваме плата и како се ориентираме по патиштата додека возиме. Софтверот е подлога на нашиот начин на живот, нашите основни слободи, како слободата на здружување, слобода на мислење, слобода за избор и многу повеќе, а сѐ уште многу луѓе не ја сфаќаат важноста и влијанието на софтверот и другите технологи врз нивниот живот.

Што подразбираме под тоа софтверот да биде слободен? Слободата на софтверот ја претставува иднината на технологијата на која можеме да ѝ веруваме, иднина која е одржлива и не се одразува негативно на основните човекови слободи кои ги земаме здраво за готово. Недоверливи изборни системи можат да доведат до граѓанска непослушност и недостаток на доверба во самата власт. Софтвер кој нѐ шпионира, со тоа што следи што слушаме, ги надгледува нашите банкарски детали и кому сѐ му испраќаме електронска пошта, може да бида инсталиран на нашите компјутери без ние воопшто да бидеме свесни за тоа. Заштита по региони на филмовите создава вештачка бариера на меѓународните содржини, каде е тука нашиот личен избор? Неслободните формати за податоци значат да се исклучиме себеси од пристап до сопствените информации! Софтверската слобода може да се одржи преку транспарентни системи (како слободниот софтвер) кои се базирани врз отворени, безбедни и одржливи стандарди вклучувајќи ги и форматите за податоци и протоколите за комуникација.

Денот на слободен софтвер е прослава на софтверската слобода и нејзината важност и се одржува секоја година. Нашата цел е едукација на јавноста за овие битни теми. Информации за Денот на слободен софтвер во <Име на град> може да бидат пронајдени на <URL>, а ние ве покануваме да ни се придружите на целодневна забава, делење на подароци, натпревари и податоци за <што имаме ние посебно>.
We are proud to announce that <insert city name> will be hosting a special event on Saturday September 15th for Software Freedom Day 2007! This is the biggest international celebration and outreach event for Software Freedom globally with hundreds of teams from all around the world participating!

In an increasingly digital age, more and more of our everyday experiences depend upon software. Software influences how we interact with each other, enjoy different media, vote, get paid, and even navigate our roads. Software underpins our very way of life, our basic freedoms such as freedom of association, freedom of thought, freedom of choice and much more, yet many people do not realise the importance and influence of software and other technologies on their lives.

What do we mean by Software Freedom? Software Freedom is about a technology future that we can trust, that is sustainable, and that doesn't negatively impact on the basic human freedoms we take for granted. Untrusted electoral systems can lead to civil unrest and a lack of trust in governing bodies. Spyware that watches what we listen to, our banking details and who we email can be installed on our computers without our knowledge. Region encoding of movies introduces an artificial barrier to the international content; where is our personal choice? Proprietary data formats can mean lockout to accessing our own information! Software Freedom can be maintained by transparent systems (such as Free and Open Source Software) that are based on open, secure and sustainable standards including data formats and communication protocols.

Software Freedom Day is a yearly celebration of Software Freedom and why it is important; our purpose is public education about these important issues. Information about the Software Freedom Day event in <insert city name> can be found at <insert url> and we invite you to come along to a fun day with giveaways, competitions and information <ensure this represents your event>.


Инфо за другите градови

dummy text