Едно лето/JAnnocessor

Од Сподели wiki
(разл) ← Претходна преработка | Последна преработка (разл) | Следна преработка → (разл)
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

JAnnocessor

Опис

JAnnocessor (Java Annotation Processor) е проект за процесирање на Java анотации на повеќе начини:

- генерирање на код врз база на анотации

- изведување на мета-податоци од анотации

- валидација на анотации

- и.т.н.


Ментори

Николче Михајловски


Contributors

- Николче Михајловски,

- (други ентузијасти се добредојдени!) ;)


Потребни предзнања

- солидно познавање на програмскиот јазик Java

- објектно-ориентирано програмирање


Технологии со кои ќе се запознаат програмерите

- Maven, Spring, StringTemplates, JUnit, Mockito, Lambdaj, Eclipse, Apache Commons...