Разлика помеѓу преработките на „Хаклаб/RadioStream“

Од Сподели wiki
Прејди на: содржини, барај
(Создадена страница со: === Хардвер === === Софтвер === * Archlinux - ризично но секогаш ажурно :) * ices2 - https://aur.archlinux.org/packa...)
 
Ред 15: Ред 15:
  
 
/etc/systemd/system/radio.service е специфичен сервис фајл кој го подесува tuner-от и mixer-от i на крај го старта ices streaming клиентот. Корисникот radio е член на групите audio и video, за да може да пристапи до /dev/snd/* и /dev/radio*
 
/etc/systemd/system/radio.service е специфичен сервис фајл кој го подесува tuner-от и mixer-от i на крај го старта ices streaming клиентот. Корисникот radio е член на групите audio и video, за да може да пристапи до /dev/snd/* и /dev/radio*
<code>
+
<pre>
 
[Unit]
 
[Unit]
 
Description=Ices streaming client for Kanal 103
 
Description=Ices streaming client for Kanal 103
Ред 48: Ред 48:
 
[Install]
 
[Install]
 
WantedBy=multi-user.target
 
WantedBy=multi-user.target
</code>
+
</pre>

Преработка од 15:30, 1 ноември 2012

Хардвер

Софтвер

Подесувања

Системот користи systemd. Enable-ирани сервиси се:

  • avahi-daemon.service
  • cronie.service
  • dhcpcd@eth0.service
  • ntpd.service
  • radio.service

/etc/systemd/system/radio.service е специфичен сервис фајл кој го подесува tuner-от и mixer-от i на крај го старта ices streaming клиентот. Корисникот radio е член на групите audio и video, за да може да пристапи до /dev/snd/* и /dev/radio*

[Unit]
Description=Ices streaming client for Kanal 103
Wants=autossh-radio.service
After=autossh-radio.service

[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/fm on
ExecStartPre=/usr/bin/fm 97.60
#ExecStartPre=/usr/bin/fm 103.00
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Line" cap
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Capture" 6
ExecStartPre=/usr/bin/amixer set "Capture" cap
ExecStart=/usr/bin/ices /home/radio/ices/config.xml
Restart=always
User=radio

[Install]
WantedBy=multi-user.target
</code>
Во нашиот случај ices stream-а преку ssh тунел, кој мора да се воспостави пред ice. Затоа и горниот сервис зависи од следниов /etc/systemd/system/autossh-radio.service:
<code>
[Unit]
Description=Autossh for radio tunnel

[Service]
Environment=AUTOSSH_LOGLEVEL=4
ExecStart=/usr/bin/autossh -M 0 -N -L 46202:localhost:46202 radio@bittshare.org
Restart=always
User=radio

[Install]
WantedBy=multi-user.target