Промоција

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Оваа страници содржи промотивни банери и други материјали поврзани со работата на заедницата на корисници на слободен софтвер, како и информации за тоа како да ги ставите банерите на вашиот блог, страница или друго место.

Промотивни банери

OLPC

Како изгледа Што внесувате
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=80x15mf6.gif
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=80x15mf6.gif" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=120x60lt8.gif
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=120x60lt8.gif" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=125x125xc7.gif
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=125x125xc7.gif" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=468x60staticky4.png
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=468x60staticky4.png" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner2.png
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner2.png" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner3.png
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner3.png" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>
http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner4.png
<a href="http://olpc.blog.com.mk"> 
<img src="http://olpc.blog.com.mk/system/files?file=baner4.png" 
border="0" alt="Лаптоп за секое дете!"></a>

Mozilla Firefox

Како изгледа Што внесувате
8mart firefox.png

(од Иван Стојмиров)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/6/6e/8mart_firefox.png"
width="468" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
80x15.jpg

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/3/31/80x15.jpg"
width="80" height="15" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
80x15-levo.jpg

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/4/4e/80x15-levo.jpg"
width="80" height="15" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
80x15-sino.jpg

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/8/84/80x15-sino.jpg"
width="80" height="15" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
91x15.jpg

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/5/51/91x15.jpg"
width="91" height="15" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Fajrfoks-sin-180x60.jpg

(од Томислав Марковски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/9/92/Fajrfoks-sin-180x60.jpg"
width="180" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Fajrfoks-crven-180x60.jpg

(од Томислав Марковски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/8/8e/Fajrfoks-crven-180x60.jpg"
width="180" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
185x48-isecheno.png

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/3/33/185x48-isecheno.png"
width="185" height="48" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Doverba-120x600.png

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/7/7c/Doverba-120x600.png"
width="600" height="120" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Doverba-468x60.gif

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/f/ff/Doverba-468x60.gif"
width="468" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Doverbastatichen-468x60.jpg

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/9/9b/Doverbastatichen-468x60.jpg"
width="468" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Getfirefox small.png

(од Дамјан Георгиевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/6/6f/Getfirefox_small.png"
width="104" height="28" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Gore1.png

(Голема слика за хедер на веб страница/блог)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/b/b1/Gore1.png"
alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Kopche-crven-180x60.gif

(од Арангел Ангов)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/d/d0/Kopche-crven-180x60.gif"
width="180" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Kopche-namakedonski-180x60.gif

(од Арангел Ангов)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/f/fd/Kopche-namakedonski-180x60.gif"
width="180" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Mal-110x32.gif

(од Арангел Ангов)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/5/5d/Mal-110x32.gif"
width="110" height="32" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Uzhivanje-120x120.gif

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/3/37/Uzhivanje-120x120.gif"
width="120" height="120" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Zemetefajrfoks1-468x60.gif

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/5/55/Zemetefajrfoks1-468x60.gif"
width="468" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>
Zemetefajrfoks-468x60.gif

(од Георги Станојевски)

<a href="http://www.mozilla.com/en-US/products/firefox/all.html#mk">
<img src="http://wiki.lugola.net/images/a/a8/Zemetefajrfoks-468x60.gif"
width="468" height="60" alt="Земете македонски Фајрфокс!" border="0"></a>