Доделувања

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на доделувања, секое со своите права. Корисниците можат да овластуваат извршници што ќе ги користат сметки, но со ограничувања во дозволите што им се доделени. Покрај ова, извршникот што делува во име на корисникот е ограничен на нештата на кои има права самиот корисник. Може да најдете уште информации за поединечните права.

ДоделувањеПрава
Основни права (basic)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • Автоматска најава со надворешна корисничка сметка (autocreateaccount)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Бришење на меѓусклад на страница (purge)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Преглед на одбележаните патролирања на скорешните промени (patrolmarks)
 • Ситните уредувања на разговорни страници да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Читање на страници (read)
Високообемно уредување (highvolume)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
Менување постоечки страници (editpage)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на заштитени страници (editprotected)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
Уредување на вашиот кориснички CSS/JSON/JavaScript (editmycssjs)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
 • Уредување на сопствените кориснички каскадни стилски податотеки (CSS) (editmyusercss)
 • Уредување на сопствените кориснички податотеки со JavaScript (editmyuserjs)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на вашите кориснички нагодувања и JSON-конфигурацијата (editmyoptions)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
Уредување на именскиот простор „МедијаВики“ и JSON за цело вики/за корисник (editinterface)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници (edit)
Уредување на CSS/JS за цело вики и за корисник (editsiteconfig)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на страници (edit)
Создавање, уредување и преместување страници (createeditmovepage)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Уредување на страници (edit)
Подигање нови податотеки (uploadfile)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
Подигање, замена и преместување на податотеки (uploadeditmovefile)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Подигање на податотека од URL-адреса (upload_by_url)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
 • Преместување на податотеки (movefile)
Патрола на промени во страници (patrol)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
Отповикување на промени во страници (rollback)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
Блокирање и одблокирање корисници (blockusers)
 • Оневозможување корисници да праќаат е-пошта (blockemail)
 • Оневозможување на останати корисници да уредуваат (block)
Преглед на избришани податотеки и страници (viewdeleted)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
Преглед на ограничени дневнички записи (viewrestrictedlogs)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
Бришење страници, преработки и дневнички записи (delete)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење на страници (delete)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Уредување на страници (edit)
Скривање на корисници и преработки (oversight)
 • Прегледување, скривање и откривање на поединечни преработки на страници од било кој корисник (suppressrevision)
Заштитување и одзаштитување страници (protect)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Менување на степени на заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Уредување на страници (edit)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
Преглед на вашите набљудувања (viewmywatchlist)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
Уредување на вашите набљудувани (editmywatchlist)
 • Уредување на вашите набљудувани. Извесни дејства сепак ќе ставаат страници во нив и без да го имате ова право. (editmywatchlist)
Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
Создавање сметки (createaccount)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
Пристап до лични информации (privateinfo)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)