Хаклаб/Проекти/USBtinyISP

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

AVR Atmel ICSP програмер

AVR Atmel ICSP (In Circuit System Programmer) со кој ќе ги програмираме atmel чипчињата оти се најачи. Програмерот е од тип tinyusb и е праен по шема на http://ladyada.net/make/usbtinyisp/.

Програмерот има еден AtTiny2313 микроконтролер на кој што е софтверки имплементирано USB 1.0 протокол и кој преку еден уни-дирекционален бафер (74HC125) се конектира на флет кабел со соодветни конекции за ICSP пиновите. Првичното програмирање и подесување на fuse-овите на AtTiny2313 е извршено со Arduino ICSP програмер.

(sliki od programerot)

Програмерот има 3 различни хедери:

  • Стандарден 3х2 ISP хедер
  • Стандарден 5х2 ISP хедер
  • Кика - 6 пински хедер


Користење на avrdude

Микроконтролерите се програмираат со помош на avrdude алатката која што ја има следната синтакса :

avrdude -p <моделот на микроконтролерот> -c usbtiny -v -U flash:w:<фајлот.hex>


За програмирање на fuse-овите се користи -U <типот на fuse-от - lfuse или hfuse>:w:<fuse-от>

За пресметка на соодветните параметри за fuse-овите : http://www.engbedded.com/fusecalc


Распоредот на пиновита на КИКА хедерот е следниот

пин функција
1 (црвена жица) VCC
2 MOSI
3 MISO
4 SCK
5 RST
6 GND