Хаклаб/Температура

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Ардуиното и LCD екранот

Во Хаклаб во секоја соба има DS18B20 one wire температурни сензори. Ардуино ги отчитува, од ардуиното на сериска порта ги чита компјутер со python и ги праќа на cosm.com да се графираат.

Графиците се на https://cosm.com/feeds/64655


Хардвер

Во секоја соба одат по две жици. Едната е GND другата е data. DS18B20 се напојуваат паразитивно од data линијата.

Помеѓу 5V на ардуиното и data линијата (pin 10) има отпорник од 4,7KOhms како pull-up.

Дополнително да не трошиме Ардуино ќе направиме плочка на која ќе го врземе само ATMEGA168 чипот. Еве ја шемата https://github.com/AleksMK/temperature-interface

Софтвер

Ардуиното ги чита сите сензори кои се закачени и ги чува вредностите што последно ги прочитал и кога на сериска порта ќе добие 1 бајт ги враќа вредностите.

Кодот кој работи на ардуиното: https://gist.github.com/3030157

На компјутер работи python кој на 15 минути ги чита вредностите и ги праќа на cosm. Python кодот е исто на gist https://gist.github.com/3024897


english design

Design constraints

0. We are doing an open design

1. Planed budget for one box ~100usd

2. How frequent do we want to measure? every 10 sec

3. We want an internet connected device

4. We are getting power to the device by POE

5. We are using big SMD components

6. We should use M3 arm - just for the kicks :-)

The device needs to be outside so it needs to be weather "proof". We can not use a weather isolated box because we have to break the barrier to the outside so the sensors can sensor :-) The idea is to have the sensors on the one side of the board poking out of the box, and on the other the electronics which will be conformally coated.

Which EDA software will we be using? altium, geda, kicad, eagle? I have most of the sensors and connectors in a altium library, so if we would use altium the development would be faster, but altium is not opensource. Maby Kicad?

[| My idea for the box layout.]


Sensors

light sensor

VISHAY - TEMT6000X01 - PHOTODIODE, SENSOR, AMBIENT LIGHT

http://uk.farnell.com/vishay/temt6000x01/photodiode-sensor-ambient-light/dp/1497671RL 1.11gbp

sound level

temperature / humidity

SENSIRION - SHT11 - SENSOR, HUMIDITY & TEMP, V4

http://uk.farnell.com/sensirion/sht11/sensor-humidity-temp-v4/dp/1590511 20gbp - there are chinese copies for ~3usd

barometric pressure

dust / particle sensor

Optical Dust Sensor - GP2Y1010AU0F ~10gbp

gas sensors