Хаклаб/Dyndns

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Општо

Динамички ДНС-и за хаклаб интернетот:

 • hacklab.ot.mk
 • telekabel-hacklab.ot.mk
 • blizoo-hacklab.ot.mk

Сите се на dnsmadeeasy. Пингај го Глиша на #lugola ако сакаш ot.mk динамички днс.


Примарен линк днс

На brok.local има скрипта во /usr/local/bin/dnsmadeeasy.py. Еве ја на paste.softver.org.mk

Во cron има ставено на 5 минути да ажурира:

*/5 * * * * /usr/local/bin/dnsmadeeasy.py glisha <password> 9883761 http://www.dnsmadeeasy.com/myip.jsp

Тоa го ажурира hacklab.ot.mk преку примарниот интернет линк во моментот на ажурирање.

Поединечни днс записи

За да имаме telekabel-hacklab и blizoo-hacklab ставени се статички рути спрема ipv4.ot.mk да оди секој пат преку Телекабел а до testip.ot.mk да оди секој пат преку Blizoo при проверка на адресата.

 1. /etc/network/if-up.d/dyndns-static
case "$IFACE" in
  eth0)
    /sbin/ip route add 77.93.223.195/32 dev eth0 #ipv4.ot.mk преку телекабел
   ;;
  eth2)
    /sbin/ip route add 95.211.171.86/32 dev eth2 #testip.ot.mk преку близу
   ;;
  *)
    exit 0
   ;;
esac

А во cron има:

#telekabel-hacklab.ot.mk
*/5 * * * * /usr/local/bin/dnsmadeeasy.py glisha <password> 9883770 http://ipv4.ot.mk/get > /dev/null 2>&1 
#blizoo-hacklab.ot.mk
*/5 * * * * /usr/local/bin/dnsmadeeasy.py glisha <password> 9883766 http://testip.ot.mk/get > /dev/null 2>&1