GoogleSummerOfCode2013Flyer

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето


English

Open source software is changing the world and creating the future. Want to help?

Google Summer of Code has brought together nearly 6,000 students with over 300 open source projects to create millions of lines of code. We’re looking for mentors and students to join us in making 2013 the best Summer of Code yet!

The Google Summer of Code program is designed to encourage student participation in open source development. Kicking off in 2005, the program has several goals:

  • Inspire young developers to begin participating in open source development
  • Provide students in Computer Science and related fields the opportunity to do work related to their academic pursuits during the summer
  • Give students more exposure to real-world software development scenarios (e.g., distributed development, software licensing questions, mailing-list etiquette, etc.)
  • Get more open source code created and released for the benefit of all
  • Help open source projects identify and bring in new developers and committers

We’ll be offering successful student contributors a 5,000 USD stipend, enabling them to focus on their coding projects for three months. This program is done completely online. Students and mentors from more than 100 countries have participated in past years.

Google will accept applications from open source projects from March 18 - 29, 2013. Student applications will be accepted from April 22 - May 3, 2013.

Find full details on requirements for participating, including how to apply and info on the all-important t-shirt at http://www.google-melange.com

Македонски

Слободниот софтвер го менува светот и ја создава иднината. Сакаш да помогнеш?

Google Summer of Code собра скоро 6,000 студенти од над 300 проекти со слободен софтвер за да создарат милиони линии програмски код. Моментално бараме ментори и студенти да ни се придружат за да ја направиме оваа акција во 2013 најдобриот Summer of Code досега!

Програмата Google Summer of Code е дизајнирата да го поттикне учеството на студентите во развојот на слободен софтвер. Започната во 2005 година, програмата има неколку цели:

  • Да ги инспирира младите програмери/ки да започнат да учествуваат во развојот на слободниот софтвер
  • Да им пружи шанса на студентите кои студираат на компјутерски или сродни науки да работат во области поврзани со нивните академски цели во текот на летото
  • Да ги изложи студентите на сценарија кои се случуваат во реалниот свет при развојот на софтвер ( дистрибуиран начин на развој на софтвер, лиценцирање на софтверот и авторски права, етика на користење на поштенска листа, итн)
  • Креирање на што повеќе програмски код кој е слободен и објавен за доброто на сите
  • Помош на проектите кои се слободен софтвер да идентификуваат и привлечат нови луѓе кои ќе развиваат и придонесуваат за развојот на самиот проект и продуктот што се развива

Ние им нудиме на кои кои успешно ќе придонесуваат во проектот, стипендија од 5.000 американски долари, со што ќе им овозможиме целосно да се сосредоточат на програмирањето во текот на тие три месеци. Програмата целосно се одвива на Интернет. Изминатите години учествуваат студенти и ментори од повеќе од 100 земји.

Google ќе почне да прифаќа апликации од проектите со слободен софтвер од 18 до 29 март, 2013 година. Студентите ќе можат да аплицираат од 22 април до 3 мај 2013 година.

Целосните детали можете за учество, вклучително и како да се пријавите и информации за најважната маичка може да најдете на http://www.google-melange.com