KOffice

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

KOffice е интегриран канцелариски пакет за графичката работна околина KDE. Компонентите на KOffice се направени да работат заедно. Секоја програма во пакетот е компонента што додава додатна функционалност на целината. Може да вградите која било компонента од KOffice во која било друга компонента. Ова е реализирано со помош на објектниот модел KParts од KDE. KOffice, како и KDE, е слободен проект и сите негови компоненти се објавени како слободен софтвер. Последната верзија на KOffice е 1.6.2, објавена на 21 февруари 2007.

KOffice е примарно дизајниран за Уникс-оперативни системи, иако во иднина се очекува да има верзија и за Microsoft Windows.

Апликациите на KOffice го користат отворениот формат OpenDocument како нивен интерен формат секаде каде што е тоа возможно.

Канцеларискиот пакет се издава независно од KDE и може да се симне од страниците на KOffice (http://www.koffice.org).

Компоненти

KOffice ги вклучува следните компоненти:

KWord

Програма за обработка на текст со поддршка за стилови и рамки со што е овозможено уредување на комплексни документи и употреба за издаваштво.

KSpread

Апликација за табеларни пресметки со поддршка за повеќе листови, обрасци и повеќе од 100 математички формули.

KPresenter

Апликација за табеларни пресметки со поддршка за повеќе листови, обрасци и повеќе од 100 математички формули.

Kivio

Програма за цртање блок-дијаграми со можност за програмирање на истите како и динамички вчитливи шаблони. Развиена е од theKompany, која продава додатни (неслободни) шаблони.

Karbon14

Програма за цртање блок-дијаграми со можност за програмирање на истите како и динамички вчитливи шаблони. Развиена е од theKompany, која продава додатни (неслободни) шаблони.

Krita

Порано Krayon и KImageshop. Програма за работа со растерски (бит-мапирани) слики, примарно дизајнирана како програма за сликање со одредени можности за обработка на слики.

Kugar & KChart

Интегрирани генератори на извештаи и графикони.

KFormula

Интегриран уредувач на математилчки формули.

Kexi

Интегрирана апликација за менаџмент на податоци, дизајнирана како пандан на Microsoft Access и FileMaker. Може да се користи за дизајнирање и имплементирање бази со податоци, за вметнување и обработка на податоци и за извршување пребарувања. Има ограничена компатибилност со датотечниот формат на MS Access.

KPlato

Апликација за менаџирање проекти што може да креира Гантови графикони.

Врски