Хаклаб/Fileserver

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Спецификација на фајл серверот во Кика (rapture).


Достапни сервиси од корисничка страна

Random работи (iso, музика...):

 • Readonly
  • NFS share достапен за анонимни корисници rapture:/public
  • CIFS share достапен за анонимни корисници \rapture\\public
  • FTP share достапен за анонимни корисници ftp://rapture/public
  • HTTP share достапен за анонимни корисници http://rapture/public
 • Readwrite
  • NFS share достапен за анонимни корисници rapture:/public/upload
  • CIFS share достапен за анонимни корисници \rapture\\public\upload
  • FTP share достапен за анонимни корисници ftp://rapture/public/upload
  • WEBDAV? share достапен за анонимни корисници http://rapture/public/upload

За Backup:

 • Readwrite NFS share достапен за определени сервери од инфраструктурата во Хаклабот достапен на rapture:/backup


Hardware конфигурација

Hostname: rapture
CPU: ?
RAM: ?
HDD: 2 x 500GB


Software имплементација

Storage

Zpool layout-от

Компјутерот ќе биде со Debian Squeese x86_64 бутиран од USB стик.

На двата локални дискови треба да има по две партиции. Партициите треба да бидат GPT партиции алајнирани на 4kb.

За да имаме два zpool-а:

 1. Еден во mirror од ~30GB за rapture:/backup
 2. Еден во stripe од 2х470GB за rapture:/public


Sharing

TODO: FTP конфигурација, NFS конфигурација, CIFS конфигурација...


Мрежа

IPv4: 192.168.88.9/24
IPv6: <TODO>

Backup

TODO: Начин на бекапирање на другите системи.


Инсталација

Хаклаб/Fileserver/Install

Надворешни врски