OASIS

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Организацијата за унапредување на структуирани информациони стандарди (OASIS од The Organization for the Advancement of Structured Information Standards) е глобален конзорциум кој раководи со развојот, интероперабилноста и прифаќањето на стандарди за електронски бизнис и веб услуги.

Членовите на конзорциумот одлучуваат како и што ќе се работи преку отворен и демократски процес.

Технички дејности се одвиваат во следните категории: Веб услуги, електронско рекламирање, безбедност, право и власт, синџир на обезбедување услуги, компјутерски менаџмент, фокус врз апликации, XML процесирање итн.

OASIS првпат е формирана во 1993г. како трговска асоцијација на SGML производители за кооперативнп промовирање и прифаќање на SGML преку главните образовни активности, иако се одвива и одредена доза на технички активности вклучувајќи и ажурирање на одредени спецификации за размена на електронски податоци.

Во 1998г. преку движењето на високо-развиената техничка инсдустрија на XML, SGML Open го промена својот акцент на делување од SGML кон XML, и ко промена своето име во OASIS Open, со цел вклучување на XML и идни слични структуирани информациони стандарди во сферите на нивното делување. Фокусот на конзорциумот исто така се насочи кон развојот и промоцијата на XML (иако XML добиваше доволно внимание и без тоа). OASIS изработи технички спецификации за XML. Во Јули 2000г. беше одобрен нов процес за оформување на технички комитет. Со прифаќањето на овој процес, се регулираше работата на техничките комитети, нивното создавање, работење и развојот. На почетокот беа пет, но до 2004г. постоеја 70 вакви технички комитети.

Во текот на 1999 кон OASIS пристапи комитетот на Обединетите нации, UN/CEFACT, кој се справува со бизнис стандарди, со цел изработка на ново множество спецификации за електронски бизнис. Оваа иницијатива, наречена ebXML која првпат се состана во ноември 1999, беше формирана за период од 3 години. На последниот состанок во Виена, UN/CEFACT и OASIS се сложија да ја поделат преостанатата работа помеѓу двете организации и да го координираат довршувањето на обврските преку координативен комитет. Во 2004г. OASIS го поднесе својот сработен труд преку целосни ebXML спецификации до ISO TC154, каде што и беа одобрени како ISO 15000 стандард.