Urpmi

Од Сподели wiki
Прејди на: содржини, барај

urpmi е алатка за управување на пакетите за „Mandriva Linux“ која се користи за инсталирање, отстранување, ажурирање и побарување на софтверски пакети од локалните или далечните (мрежните) медиуми. Оваа алатка работи околу менаџерот за пакети Rpm со цел корисникот да не пати од честата појава на „пеколот за зависности“. Работи со официјалните извори од „Mandriva“ или од неофицијалните извори како што е „Pinguin Liberation Front“.

Историја

„urpmi“ е развиен како експеримент од страна на Pascal Rigaud (познат како: Pixel) за да се надминат ограничувањата на Rpm. Тој понатаму е оддржуван од Francois Pons и други вработен во Mandriva.

Општи команди

  • Инсталирање на пакет: urpmi <име_на_пакетот>
  • Отстранување на пакет (со зависностите): urpme <име_на_пакетот>
  • Побарување од базата на пакети: urpmq <име_на_пакетот>
  • Најди пакет кој ја содржи датотеката: urpmf <име_на_датотеката>
  • Ажурирање на листата со пакети: urpmi.update -a
  • Ажурирање на системот: urpmi --auto-select
  • Додавање на медиум: urpmi.addmedia "име_на_медиумот" патека_до_медоумот
  • Отстранување на медиум: urpmi.removemedia "име_на_медиумот"

Корисни команди

  • Пронајди пакет кој го содржи <зборот> во нивното име: urpmi -y <зборот>
  • Пронајди пакет без зависности: urpmi_rpm-find-leaves

Врски