Mk l10n Teams

Од Сподели wiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
  можеби оваа страница треба да се спои (и одржува) заедно со  http://wiki.lugola.net/L10n_mk

Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird: Дамјан Георгиевски, Новица Наков

OpenOffice.org: Владимир Стефанов, Божидар Проевски - http://mk.openoffice.org/

GNOME: Арангел Ангов, Јован Наумовски - http://gnome.linux.net.mk

Ubuntu: Арангел Ангов, Јован Наумовски, Андон Сикавица - https://launchpad.net/distros/ubuntu/edgy/+lang/mk

KDE: Божидар Проевски, Зоран Димовски - http://mkde.sf.net/

MediaWiki: Столиќ Милош, Слободан Јаќоски

Miranda: Столиќ Милош

Mandriva Linux: Зоран Димовски

OpenSuSE Linux: Зоран Димовски

Gimp: Нема одржувач (прати порака на ossm-members ако сакаш да се пријавиш)

WordPress: Јован Костовски, Борис Кузманов, Гоце Митевски, Арангел Ангов

FileZilla: Јован Костовски

poEdit: Јован Костовски

Joomla: Јован Петров, Николче Мицковски, Јорданка Петрушевска, Ана Трпеска - http://www.joomla.org.mk (ETA 07-2007)

Drupal: Божидар Проевски, Новица Наков

Dokeos: Игор Димовски, Јасминка Димовска - http://e-ucenje.ath.cx/dokeos/index.php

StarDict Кирил Димески -